[grafika]
Nástrojárna FESTOOL s.r.o. Česká Lípa - výroba forem
[grafika]
[grafika]

  Formy
FESTOOL s.r.o.
Nástrojárna
výroba forem
Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa

formy na dilne
forma
forma

Vstřikovací formy

Forma je nástroj, který se upíná na vstřikovací stroj. V průběhu vstřikovacího cyklu je naplněna roztaveným plastem. Po zchladnutí je zhotoven výstřik s požadovaným tvarem a funkčními vlastnostmi. Forma během své životnosti musí splňovat tyto požadavky:

 • odolávat vůči vysokým tlakům
 • zajistit požadovaný rozměr a kvalitu výstřiku
 • snadné vyjmutí výstřiku
 • snadná obsluha a automatický provoz
 • nízká pořizovací cena
 • snadná a rychlá výroba
 • vysoké využití zpracovávaného plastu

Konstrukční koncepce a uspořádání formy a také způsob výroby závisí na účelu a požadavcích, které má forma splňovat. Životnost formy je dána volbou materiálu a tepelným zpracováním funkčních částí jako je tvárník, tvárnice atd. Materiál volíme s ohledem na:

 • druh zpracovávaného plastu
 • použité technologie
 • velikosti výrobku a jeho složitosti
 • velikosti série
 • tepelné odolnosti a odolnosti proti opotřebení a korozi
 • ceně atd.

Vstřikovací formy jsou konstrukčně velmi rozmanité a lze je rozdělit do následujících skupin:

 • podle násobnosti na jednonásobné a vícenásobné
 • podle způsobu zaformování a konstrukčního řešení na dvoudeskové, třídeskové, etážové, čelisťové, vytáčecí apod.
 • podle konstrukce vstřikovacího stroje na formy se vstřikem kolmo na dělící rovinu a na formy se vstřikem do dělící roviny

Vstřikovací forma se skládá z mnoha dílů. Jednotlivé díly lze rozdělit do několika kategorií. Jsou to díly:

 • vymezující tvarovou dutinu
 • temperovacího systému
 • vtokového systému
 • upínací a vodící elementy

Výroba dílů technologií vstřikování probíhá na vstřikovacích strojích ve formě během krátkého času při působení dostatečného tlaku a teploty spolu s dalšími technologickými parametry. Proto se u formy vyžaduje:

 • vysoká přesnost a jakost funkčních ploch dutiny formy a funkčních dílů
 • maximální tuhost a pevnost jednotlivých částí potažmo celků formy pro zachycení potřebných tlaků
 • vhodný vtokový systém, odvzdušnění, temperování, vyhazování apod
 • optimální životnost zaručená konstrukcí, materiálem a výrobou

Více informací o vstřikovacích formách se dozvíte v dokumentu ing.Žáka tvářecící nástroje, vstřikovací formy (část textu byla převzata se svolením)
21.1.2014 Jiří Priban Valid HTML 4.01 Strict