[grafika]
Nástrojárna FESTOOL s.r.o. Česká Lípa - výroba forem
[grafika]
[grafika]

   Střižné nástroje
FESTOOL s.r.o.
Nástrojárna
výroba forem
Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa

Postupový řez

Postupový řez

Kombinovaný řez

Nástroje pro stříhání


V současné době Vám můžeme nabídnout výrobu střizných nástrojů pouze dle Vaší konstrukce.

Nástroje, které se používají pro stříhání se nazývají střižné nástroje, resp. střihadla. Tyto nástroje mohou mít nejrůznější konstrukci. Střižné nástroje se dají rozdělit na dvě základní skupiny:

 • Jednoduché (výrobek je hotov na jeden zdvih – z plechu se např. stříhají jen jednoduchý tvar bez otvorů).
 • Postupové (výrobek je zhotoven v několika krocích). Nejčetněji používané nástroje jsou nástroje postupové, jelikož málokterý výrobek je možné vyrobit jen na jeden zdvih.
 • Kombinované, sdružené. Do střižných nástrojů se přidávají prvky umožňující součastně i daný výrobek ohýbat, razit atd.

Pro zhotovení plně funkčního postupového střižného nástroje je potřeba zhotovit mnoho součástí, jako jsou:

 • Střižníky
 • Střižnice
 • Desky kotevní, základnové, opěrné, upínací
 • Vodicí lišty
 • Vodicí pouzdra
 • Vodicí čepy
 • Upínací stopky
 • Dorazy
 • Hledáčky
 • Pružiny
 • Ostatní drobné součásti

Střižnice

Je to nejnákladnější část střižného nástroje, jelikož střižný otvor vyžaduje precizní vypracování. Hlavní střižný otvor, děrující a pomocné otvory mají být rozděleny tak, aby žádný okraj střižnice nebyl zvlášť zeslaben. Tloušťka střižnic se pohybuje zpravidla mezi 18 až 30 mm. Většinou se střižnice zhotovují tak, že střižný otvor sahá jen do nějaké hloubky a poté je opatřen úkosem. Hloubka, do jaké sahá střižný otvor je závislá na tloušťce materiálu.

Střižníky

U střižných nástrojů je možné se setkat se střižníky různých konstrukcí. Všechny by však měly splňovat několik základních předpokladů, které jsou nutné k výrobě kvalitních výstřižků. Jsou to:

 • Tuhost
 • Kolmé upevnění
 • Odolnost proti bočním i stíracím silám
 • Neotupené ostří
Pokud je na nástroji několik střižníků různých průřezů, měly by být střižníky většího průřezu asi o 0,4 násobek tloušťky stříhaného materiálu delší než střižníky menšího průřezu. Touto úpravou se zabrání zlomení střižníků malého průřezu, ke kterému by došlo pružnou deformací materiálu při vnikání střižníku většího průřezu.
28.3.2023 Jiří Priban